AB Dynamics และ AutoRD ร่วมโชว์การทดสอบต้นแบบมอเตอร์ไซค์ไร้คนขับ

นับเป็นความท้าทายที่ไม่ธรรมดาสำหรับมอเตอร์ไซค์ไร้คนขับที่มีเพียงสองล้อ แต่จำเป็นต้องทรงตัวได้ตลอด พร้อมกับความสามารถในการเคลื่อนตามเส้นทางได้อย่างแม่นยำ ไปด้วยความเร็วที่ถูกต้อง และเคลื่อนที่ได้สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุอื่นๆ

ระบบมอเตอร์ไซค์ไร้คนขับแห่งอนาคตนี้ เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง AB Dynamics กับ AutoRD โดย AutoRD เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ ใช้มอเตอร์ไซค์ BMW C1 และใช้ชุดควบคุมทิศทาง (steering controller) เพื่อให้รถตั้งทรงตัวอยู่ได้ซึ่งออกแบบโดย AutoRD ขณะที่เทคโนโลยีที่ทำให้ยานยนต์ขับเคลื่อนได้เอง ใช้ระบบ ADAS (advanced driver assistance systems) หรือระบบช่วยคนขับขั้นสูง ที่พัฒนาโดย AB Dynamics

การเคลื่อนของจักรยานยนต์ถูกโปรแกรมไว้โดยใช้ซอฟต์แวร์ RC (Robot Controller) ที่สร้างขึ้นโดย AB Dynamics ทำให้รถสามารถเคลื่อนไปด้วยกันตามเส้นทางได้ สามารถเคลื่อนที่ประสานสอดคล้องกัน (coordination) กับยานยนต์อื่นๆ ถือเป็นความสำเร็จในการทำงานภายใต้ระบบ Synchro ของ AB Dynamics ที่จะทำให้มอเตอร์ไซค์ไร้คนขับก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการจราจรที่มีความซับซ้อน

AB Dynamics ยังมีชุดควบคุมหุ่นยนต์แบบติดตั้งเข้ากับแผงวงจร ซึ่งทำงานตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ RC ของ AB Dynamics นั่นหมายความว่า การเคลื่อนที่ของจักรยนต์แบบไร้คนขับนั้นสามารถโปรแกรมได้โดยใช้มาตรฐานซอฟต์แวร์ RC รวมทั้งความสามารถในการเคลื่อนที่ตามกัน อีกทั้งระบบ Synchro ยังเป็นเทคโนโลยีแบบ cross-platform ด้วยเหตุเหล่านี้ จึงมีศักยภาพที่จักรยานยนต์ไร้คนขับจะมีการนำไปใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

ในวิดีโอการทดสอบมอเตอร์ไซค์ไร้คนขับ เป็นระบบต้นแบบของ AutoRD ได้สาธิตให้เห็นถึงความสำเร็จของการควบคุมที่ความเร็วต่ำ และการเคลื่อนที่ของรถมีความสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุอื่นๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน (เช่น วิ่งไล่ตามรถคันอื่น, วิ่งตัดกัน) ส่วนการพัฒนาระบบมอเตอร์ไซค์ไร้คนขับในขั้นสุดท้าย จะไม่มีส่วนโครงที่ต่อยื่นออกมาด้านข้างให้เห็นอีก

ชมวิดีโอ การทดสอบมอเตอร์ไซค์ไร้คนขับ Video Credit: AB Dynamics

ที่มา AB Dynamics

มอเตอร์ไซค์ไร้คนขับ เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง AB Dynamics กับ AutoRD สามารถเคลื่อนตามเส้นทางได้เองอย่างแม่นยำ ไปด้วยความเร็วที่ถูกต้อง และเคลื่อนที่ได้สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุอื่น เช่น วิ่งตามรถคันอื่น วิ่งตัดทางกับรถคันอื่น
Photo Credit: AB Dynamics