กฟผ. สรุปเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเนื่องจากฟ้าผ่าสายส่ง 500 kV ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

จากกรณีไฟฟ้าดับครอบคลุมหลายพื้นที่ในประเทศไทยเมื่อเวลา 13.06 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2561 กฟผ. ได้อธิบายสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำภาพแบบอินโฟกราฟิกที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย มีรายละเอียดดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “กฟผ. สรุปเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเนื่องจากฟ้าผ่าสายส่ง 500 kV ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561”