20th Century Fox ใช้ AI ทำนายว่าใครจะไปดูภาพยนตร์หลังจากได้ดูหนังตัวอย่าง

การค้นหาตัวตนของผู้ชมภาพยนตร์ให้พบ เป็นงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้สร้างภาพยนตร์ ดังนั้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจให้ดีที่สุดก่อนเลือกหนังที่จะไปดูจริง ทีมวิจัยจากโรงถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง 20th Century Fox จึงใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ โดยการพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) เพื่อทำนายว่า ผู้รับชมเหล่านั้นจะชื่นชอบอะไรมากที่สุด อ่านเพิ่มเติม “20th Century Fox ใช้ AI ทำนายว่าใครจะไปดูภาพยนตร์หลังจากได้ดูหนังตัวอย่าง”

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกนำมาใช้มากขึ้นในภูมิภาคอาเซียน

ประเทศไทยถูกจัดเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคที่มีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ถึง 17.1 % แต่ขณะเดียวกัน จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านนี้กลับมีไม่เพียงพอ ตามผลสำรวจล่าสุดซึ่งจัดทำโดย IDC บริษัทวิจัยการตลาดและให้คำปรึกษาด้าน IT ชั้นนำของโลกในหัวข้อ IDC Asia/Pacific Enterprise Cognitive/AI survey อ่านเพิ่มเติม “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกนำมาใช้มากขึ้นในภูมิภาคอาเซียน”