20th Century Fox ใช้ AI ทำนายว่าใครจะไปดูภาพยนตร์หลังจากได้ดูหนังตัวอย่าง

การค้นหาตัวตนของผู้ชมภาพยนตร์ให้พบ เป็นงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้สร้างภาพยนตร์ ดังนั้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจให้ดีที่สุดก่อนเลือกหนังที่จะไปดูจริง ทีมวิจัยจากโรงถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง 20th Century Fox จึงใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ โดยการพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) เพื่อทำนายว่า ผู้รับชมเหล่านั้นจะชื่นชอบอะไรมากที่สุด อ่านเพิ่มเติม “20th Century Fox ใช้ AI ทำนายว่าใครจะไปดูภาพยนตร์หลังจากได้ดูหนังตัวอย่าง”

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกนำมาใช้มากขึ้นในภูมิภาคอาเซียน

ประเทศไทยถูกจัดเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคที่มีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ถึง 17.1 % แต่ขณะเดียวกัน จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านนี้กลับมีไม่เพียงพอ ตามผลสำรวจล่าสุดซึ่งจัดทำโดย IDC บริษัทวิจัยการตลาดและให้คำปรึกษาด้าน IT ชั้นนำของโลกในหัวข้อ IDC Asia/Pacific Enterprise Cognitive/AI survey อ่านเพิ่มเติม “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกนำมาใช้มากขึ้นในภูมิภาคอาเซียน”

NICE เสนอโซลูชั่นด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เพื่อบริษัทคนไทยก้าวไปสู่ Thailand 4.0

NICE ผู้ให้บริการชั้นนำของโลกด้านโซลูชั่นซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรในระบบคลาวด์ และ on-premise ที่อยู่บนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ทั้งที่เป็นข้อมูลแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง นำเสนอโซลูชั่นสำหรับรองรับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลสำหรับบริษัทคนไทยให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 อ่านเพิ่มเติม “NICE เสนอโซลูชั่นด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เพื่อบริษัทคนไทยก้าวไปสู่ Thailand 4.0”

Intel และ Mobileye อธิบายชัดว่า ทำไมจึงไปทดสอบรถยนต์อัตโนมัติในเยรูซาเลม

Intel และ Mobileye เริ่มปล่อยกลุ่มยานยนต์อัตโนมัตินับร้อยคันออกวิ่งในช่วงแรก ภายใต้สภาพจราจรที่มีความท้าทายและขับได้ยากของกรุงเยรูซาเลม เป็นการขับบนถนนที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางเทคโนโลยีและการเข้าสู่เป้าหมายของ Mobileye และยังเป็นการพิสูจน์ด้วยว่า แบบจำลอง Responsibility-Sensitive Safety ทำให้การขับมีความปลอดภัยมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม “Intel และ Mobileye อธิบายชัดว่า ทำไมจึงไปทดสอบรถยนต์อัตโนมัติในเยรูซาเลม”

ผลออกมาแล้ว การจัดอันดับแต่ละประเทศในด้าน​หุ่นยนต์​ และ​ AI ตามดัชนี ARI

เกาหลีใต้ เยอรมนี และ​สิงคโปร์​ เป็น​ประเทศ​ที่​อยู่ใน​อันดับ​ต้น​ๆ​ ใน​การ​เตรียม​ความพร้อม​​บูรณาการ​ด้าน​การ​อัตโนมัติ​ที่​มี​ความ​ฉลาด​ (intelligent automation) เข้า​กับ​ระบบ​เศรษฐกิจ​ได้​อย่าง​กลมกลืน นั่นคือ ผลสำรวจ​ตามที่​ปรากฏ​ใน​ดัชนี​ ARI ที่เผยแพร่​โดย​ ABB และ The Economist Intelligence Unit อ่านเพิ่มเติม “ผลออกมาแล้ว การจัดอันดับแต่ละประเทศในด้าน​หุ่นยนต์​ และ​ AI ตามดัชนี ARI”