แลนเซสส์ (LANXESS) สนับสนุนการผลิตเครื่องหนังอย่างยั่งยืน ตอบรับข้อกำหนด EC ที่จำกัดการใช้สาร NMP

หลังจากที่มีการเสนอให้สาร NMP (N-Methyl-2-Pyrrolidone) เข้าไปอยู่ในรายการสาร SVHC หรือสารเคมีที่มีอันตรายมาก (Substances of Very High Concern) เมื่อปี พ.ศ. 2554 จนกระทั่งเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) กำหนดให้มีการจำกัด (Restriction) การขายผลิตภัณฑ์เคมีที่มีสาร NMP และกำลังจะกำหนดให้มีการจำกัดการใช้สาร NMP ในสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดภายในฤดูใบไม้ร่วง (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม) ของปีนี้

จากข้อกำหนดดังกล่าว ทำให้เวลาที่เหลือจากนี้ไปเป็นช่วงที่มีความสำคัญสำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องหนังต่างๆ ที่จะต้องแสดงความโปร่งใส นั่นคือ แสดงให้เห็นว่าในกระบวนการผลิตไม่ได้ใช้สารเคมีดังกล่าว แลนเซสส์ (Lanxess) บริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษ จึงเสนอทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง โดยไม่ทำให้คุณภาพการผลิตเครื่องหนังสำเร็จรูปด้อยลง

ดร.มาร์ติน เคลบาน (Dr.Martin Kleban) ผู้ดำรงตำแหน่ง HSEQ representative ของหน่วยธุรกิจเครื่องหนังของแลนเซสส์กล่าวว่า “เราได้ขจัดสาร NMP ออกจากการเป็นผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับเครื่องหนังทั้งหมดของเราอย่างสิ้นเชิงมาหลายปีแล้ว โดยได้พัฒนาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมขึ้นมาแทน เป็นผลิตภัณฑ์เคมีที่ปราศจาก NMP สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหนังกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถทำการผลิตได้โดยปราศจากสาร NMP และเราเสนอโซลูชั่นที่สอดคล้องกับกฎของ REACH (the European Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) มาก่อนหน้านี้หลายปีแล้ว”

NMP เป็นสารเคมีดั้งเดิมที่เคยถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตน้ำยาเคลือบผิวโพลิยูรีเทน (polyurethane coatings) และตัวทำละลายร่วม (co-solvent) เพื่อทำให้ยึดติดแน่นและซึมลึกไปถึงชั้นกลางของเครื่องหนัง

การผลิตเครื่องหนังอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืน (Sustainability) กำลังกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง แลนเซสส์ในฐานะที่ร่วมอยู่ในโครงการการจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอย่างยั่งยืน (Sustainable Leather Management) จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการผลิตเครื่องหนังของตนทั้งหมดให้อยู่ภายใต้แนวความคิดของความยั่งยืน ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่ทันสมัยและการผลิตเครื่องหนังในอนาคตจะต้องมีความสอดคล้องระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ของผู้บริโภคให้ได้ การบรรลุดุลยภาพของหลักการพื้นฐานเหล่านี้เป็นแนวคิดริเริ่มของแลนเซสส์เพื่อ “การจัดการเครื่องหนังอย่างยั่งยืน” หน่วยธุรกิจเครื่องหนังนำเสนอเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับลูกค้า ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าของการผลิตเครื่องหนัง เพื่อที่จะสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่มีคุณภาพสูง ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “การจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอย่างยั่งยืน” รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการของแลนเซสส์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนังได้ที่ www.leather.lanxess.com

หลังจากคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) จำกัดการขายผลิตภัณฑ์เคมีที่มีสาร NMP และกำลังจะออกข้อกำหนดให้จำกัดการใช้สาร NMP ในสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมด Lanxess จึงเสนอทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เพื่อการจัดการเครื่องหนังอย่างยั่งยืน