NICE เสนอโซลูชั่นด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เพื่อบริษัทคนไทยก้าวไปสู่ Thailand 4.0

NICE ผู้ให้บริการชั้นนำของโลกด้านโซลูชั่นซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรในระบบคลาวด์ และ on-premise ที่อยู่บนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ทั้งที่เป็นข้อมูลแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง นำเสนอโซลูชั่นสำหรับรองรับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลสำหรับบริษัทคนไทยให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0

ในโอกาสที่ผู้บริหารระดับสูงของ NICE ได้พบปะกับสื่อมวลชนไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยคุณเชอเรีย อึง (Sherie Ng) กรรมการผู้จัดการ, ภูมิภาคที่เป็นยุทธศาสตร์, NICE APAC ได้กล่าวถึงการเติบโตและบทบาทสำคัญด้านไอทีของประเทศไทย ซึ่งบริษัท NICE ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่าสองทศวรรษแล้ว ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในกลุ่มธนาคาร ประกันภัย และธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนำ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ถือเป็นตลาดสำคัญสำหรับ NICE และประเทศไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญต่อการขยายพันธกิจ มีการขยายทีมสนับสนุนพันธมิตรคู่ค้าและเพิ่มช่องทางสำหรับทีมงาน เพื่อรองรับกับระบบของคู่ค้าที่กำลังเติบโตขึ้น

นอกจากนั้น ยังสนับสนุนด้านการฝึกอบรมให้แก่คู่ค้าที่สำคัญเพิ่มขึ้น ได้แก่ Sino S Tech, JADS Comm Limited, Dimension Data และ At Vantage เพื่อร่วมทำงานเป็นทีมเดียวกันกับ NICE ทั้งการบริการให้คำปรึกษาด้านการขาย และการเสนอโซลูชั่นสำหรับสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้าให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

NICE ยังคงมุ่งมั่นตามกลยุทธ์สี่เสาหลักที่ได้กำหนดไว้สำหรับปี 2018 ได้แก่ ระบบคลาวด์ (Cloud), การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหลากหลายช่องทาง (Omni-channel), การวิเคราะห์การสนทนาหลากหลายช่องทาง (Analytics Solution), และ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) กลยุทธ์เหล่านี้ครอบคลุมไปถึงการนำเสนอคุณลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากภายในบริษัทเอง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้มาจากการเข้าซื้อกิจการบริษัทอื่น

แนวทางพัฒนาโซลูชั่นของ NICE ได้เน้นว่า ระบบคลาวด์ต้องมาก่อน (cloud-first approach) ซึ่งทำให้เกิดผลดีต่อประสิทธิภาพด้านต้นทุน มีความคล่องตัว และความปลอดภัย ที่ล้วนจำเป็นต่อการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่องทั้งในภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ จากการที่บริษัท NICE มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังจะช่วยให้การใช้งานสามารถก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และสร้างบูรณาการได้ทั่วทั้งองค์กร ปัญญาประดิษฐ์จึงไม่ใช่เรื่องล้ำสมัยสำหรับอนาคตอีกต่อไป แต่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่สำคัญที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินกลยุทธ์ในเวทีการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์จากความล้ำสมัยด้าน AI และ Machine Learning

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ NICE ล้วนสร้างขึ้นมาจากแพลตฟอร์มอันล้ำสมัยด้าน AI และการเรียนรู้ของจักรกล (machine learning) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ล้ำหน้าคู่แข่ง ซึ่งนวัตกรรมล้ำสมัยด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของจักรกลเป็นองค์ประกอบสำคัญในชุดโซลูชั่นของ NICE โดยเฉพาะ NICE Real-time Authentication (RTA), Robotic Process Automation (RPA) และ Nexidia Analytics

NICE Real-time Authentication (RTA) เป็นแพลตฟอร์มที่โดดเด่นต่างไปจากผู้อื่นอย่างสิ้นเชิง ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลชีวมิติของเสียง (voice biometrics) ได้หลายช่องทางในแบบเวลาจริง โดยการใช้กราฟแสดงลักษณะเสียงพูดของมนุษย์แต่ละคน (voiceprints) ซึ่งสร้างมาจากเสียงที่ถูกบันทึกไว้ในอดีต ลูกค้าปลายทางไม่ต้องพยายามตอบคำถามมากมายเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงอีกต่อไป จึงทำให้รูปแบบการตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงด้วย RTA มีความปลอดภัยสูง เช่น ลูกค้าโทรเข้ามา แล้วระบบทำการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเอกลักษณ์เสียง และทราบได้ทันทีว่าท่านเป็นใคร

NICE Robotic Process Automation (RPA) เป็นระบบเสมือนหุ่นยนต์ที่มีกระบวนการคิด (cognitive robot) โดยระบบจะรวบรวมการทำงานที่ซ้ำซาก น่าเบื่อหน่าย ที่ต้องทำเป็นประจำทุกวัน โดยไม่ต้องการการตัดสินใจ แล้วนำไปแปลงให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติด้วยระบบเสมือนหุ่นยนต์ ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ทำงาน back-office โดยเฉลี่ยจะใช้เวลา 80% ในแต่ละวันสำหรับทำกิจกรรม เช่น กรอกแบบฟอร์ม การคำนวณซ้ำๆ หรือ รับใบสั่งซื้อของลูกค้ามาดำเนินการต่อ งานเหล่านี้อาจมีความสำคัญต่อการสนับสนุนลูกค้า แต่สำหรับพนักงานแล้วคืองานที่น่าเบื่อ เป็นตัวทำลายแรงจูงใจในการทำงาน แถมยังมีข้อผิดพลาดมากมายและเสียเวลาอีกด้วย RPA จะช่วยให้งานเหล่านี้ดำเนินไปได้โดยอัตโนมัติด้วยระบบเสมือนหุ่นยนต์ ช่วยลดงานที่ทำโดยมนุษย์ได้สูงสุดถึง 95 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มความพึ่งพอใจให้แก่ลูกค้าจากการดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้ถูกต้อง

Nexidia Analytics นี่คือสิ่งที่ NICE แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ส่วนของธุรกิจที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า โดยนำเสนอ Nexidia Analytics ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ชาญฉลาดในการวิเคราะห์เสียงและการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อค้นหามูลค่าที่มีอยู่ภายในข้อมูลมหาศาลของเสียง บทสนทนา วีดีโอ และข้อความต่างๆ ที่เป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured data) ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยง่าย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้องทันเวลา

ผลิตภัณฑ์ทั้งสามของ NICE ที่ล้ำสมัยด้าน AI และการเรียนรู้ของจักรกล มีความสามารถรองรับประสบการณ์ของลูกค้าได้แบบครบวงจร ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับบริษัทในประเทศไทยได้ทุกอุตสาหกรรมและทุกขนาด เป็นเครื่องมือที่จะผลักดันไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0

เชอเรีย อึง (Sherie Ng) กรรมการผู้จัดการ, ภูมิภาคที่เป็นยุทธศาสตร์, NICE ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก
NICE Robotic Process Automation (RPA) เป็นระบบเสมือนหุ่นยนต์ที่มีกระบวนการคิด (cognitive robot) สามารถรวบรวมงานที่ทำซ้ำซาก ที่ต้องทำประจำทุกวัน ที่ไม่ต้องการการตัดสินใจ แล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติ