ผลออกมาแล้ว การจัดอันดับแต่ละประเทศในด้าน​หุ่นยนต์​ และ​ AI ตามดัชนี ARI

เกาหลีใต้ เยอรมนี และ​สิงคโปร์​ เป็น​ประเทศ​ที่​อยู่ใน​อันดับ​ต้น​ๆ​ ใน​การ​เตรียม​ความพร้อม​​บูรณาการ​ด้าน​การ​อัตโนมัติ​ที่​มี​ความ​ฉลาด​ (intelligent automation) เข้า​กับ​ระบบ​เศรษฐกิจ​ได้​อย่าง​กลมกลืน นั่นคือ ผลสำรวจ​ตามที่​ปรากฏ​ใน​ดัชนี​ ARI ที่เผยแพร่​โดย​ ABB และ The Economist Intelligence Unit

ดัชนีความพร้อมการอัตโนมัติ (Automation Readiness Index; ARI) ถูกสร้างขึ้นโดย The Economist Intelligence Unit (EIU) และได้รับการสนับสนุนจาก ABB มีขอบเขตการประเมินภายใต้สภาพแวดล้อมของนโยบายประเทศต่างๆ 25 ประเทศ ดัชนี ARI ทำให้มองเห็นถึงความพร้อมของประเทศเหล่านั้นกับการมาของคลื่นแห่งนวัตกรรม

ดัชนี ARI มุ่งพิจารณาจากนโยบาย 3 ด้าน คือ

  1. สภาพแวดล้อมทางนวัตกรรม – เป็นการติดตามภายใต้ขอบเขตของแต่ละประเทศในด้านนโยบายและแผนส่งเสริมการวิจัย, โครงสร้างพื้นฐานที่จะมาสนับสนุนด้านนวัตกรรม และการเริ่มต้นที่ดีในการคว้าโอกาสจากการอัตโนมัติที่มีความฉลาด
  2. นโยบายการศึกษา – เมื่อการอัตโนมัติที่มีความฉลาดถูกนำมาใช้แทดแทนงานที่คนทำอยู่ก่อนแล้ว ทำให้มีการกำหนดทักษะที่ต้องการจากนายจ้าง ซึ่งส่งผลไปถึงความต้องการทางการศึกษาของแรงงานด้วย การติดตามดูนโยบายการศึกษาจึงสามารถมองเห็นถึงความพร้อมในด้านการศึกษาตามที่ปรากฏขึ้น
  3. นโยบายตลาดแรงงาน – การอัตโนมัติที่มีความฉลาด อย่างน้อยที่สุด ทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาทดแทนคนที่เกี่ยวข้องกับงานที่สามารถทำให้เป็นแบบอัตโนมัติได้ ดังนั้น ประเทศจึงต้องการนโยบายส่งเสริมคนทำงานให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นได้ จึงจะทำให้คนงานที่ถูกทดแทนนั้นสามารถปรับเปลี่ยนไปตามกฎข้อบังคับและอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ได้ง่าย รวมทั้งแผนช่วยเหลือในด้านการพัฒนาทักษะขึ้นมาใหม่

จากรายงาน​ “ดัชนี​ความพร้อม​การ​อัตโนมัติ​: ใครคือ​ผู้​ที่​พร้อม​สำหรับ​การ​​มา​ของ​คลื่น​แห่ง​นวัตกรรม​” ​(The Automation Readiness Index (ARI): Who Is Ready for the Coming Wave of Innovation?) พบว่า​ ยิ่ง​เป็น​ประเทศ​ที่​ได้​เตรียม​การมาอย่างดี​ที่สุดแล้ว​ ยิ่ง​ต้อง​พัฒนา​ให้​ได้​ประสิทธิผล​มาก​ขึ้น​ไปอีก ทั้ง​​นโยบาย​การ​ศึกษา​และ​แผน​การ​ฝึก​อบรม​ รวมทั้ง​ให้​ความ​สำคัญ​กับ​การ​เรียนรู้​อย่าง​ต่อเนื่อง​ให้​มากกว่า​หลักสูตร​ทาง​วิชาชีพ​

ใน​ส่วน​ของ​นโยบาย​และ​แผน​ ​มีข้อแนะนำใน​รายงาน​​ว่า​ การ​นำ​เทคโนโลยี​อัตโนมัติ​ และ​ปัญญา​ประดิษฐ์​ (AI; artificial intelligence) มา​ใช้​อย่าง​เร่งรีบ​นั้น​ ต้อง​มั่นใจ​ด้วยว่า​ ไม่​ได้​ปล่อย​ละเลย​การ​เตรียม​ความพร้อมให้กับ​คน​ที่​กำลังจะ​เผชิญ​กับ​สิ่ง​​ใหม่​ มากกว่า​ที่จะ​คำนึงถึง​เฉพาะ​เนื้อ​งาน​ที่​จำเป็น​สำหรับ​หุ่นยนต์​กับอัลกอริทึม​ที่​นำมาใช้​ ทั้ง​ในส่วนงาน​ที่ทำ​อยู่เป็นประจำ​ที่ทำให้เป็นอัตโนมัติ​แล้ว​ และ​กำลัง​จะ​ปรับ​ให้​เป็น​อัตโนมัติ​

จังหวะก้าว​ทาง​นวัตกรรม​และ​การ​เปลี่ยน​งาน​อย่างที่เห็นกันใน​ทุก​วัน​นี้​ มันเกิด​ขึ้น​เร็ว​มาก​ จึงทำให้​ทุกคน​ต้อง​เข้า​สู่​การ​เรียนรู้​ตลอด​ชีวิต​ การ​เพิ่ม​ศักยภาพ​ของ​มนุษย์​ด้วย​เทคโนโลยี​ คือ วิถี​ทาง​ที่​จะต้องเกิดขึ้น​ ใน​ขณะที่​การ​ศึกษา​และ​การ​ฝึก​อบรม​ยัง​คง​ดำเนินอยู่​ต่อไป​ และนี่คือโอกาส​ที่​ดี​ในการ​ผลักดัน​ไป​สู่​การ​เติบโต​และ​รุ่งเรือง​ในอนาคต

ตาม​รายงาน​ เป็น​การ​สำรวจ​และ​จัด​อันดับ​ความ​พร้อม​การ​อัตโนมัติ​ใน 25​ ประเทศ​ (ไม่มีประเทศไทยอยู่ในรายการสำรวจ) พบว่า​ มี​หลาย​ชาติ​ทั่วโลก​ที่​พึ่ง​เริ่ม​คว้า​โอกาส​และ​แสดง​ออก​ถึง​ความ​ท้าทาย​จาก​ AI​ และ​การ​อัตโนมัติ​ที่​มี​หุ่น​ยนต์​เป็น​พื้นฐาน​ โดย​พบ​ว่า​ “จะมีความ​ต้องการ​ร่วมมือ​กัน​มากขึ้น​ระหว่าง​ ภาครัฐบาล, อุตสาหกรรม, ผู้​ชำนาญการ​พิเศษ​ทางการ​ศึกษา และ​ผู้​มี​ส่วน​ได้​ส่วน​เสีย​ต่างๆ ถ้า​หาก​ว่ามี​การ​กำหนด​นโยบาย​ที่​จะ​ก้าว​ไป​กับ​นวัตกรรม​ด้านการ​อัตโนมัติ”

ใน​รายงาน​ยัง​เน้น​ด้วย​ว่า​ ไม่​ว่า​ผู้​กำหนด​นโยบาย​จะ​พร้อม​หรือ​ไม่​ก็​ตาม​ ใน​ภาค​ธุรกิจ​ก็​ยัง​ต้อง​นำ​ AI​ และ​หุ่นยนต์​ที่​มี​ความ​ก้าว​หน้า​มา​บูรณาการ​เข้า​กับ​การ​ดำเนินงาน​ของ​พวก​เขา​ สิ่ง​นี้​เอง​ที่​เป็น​ตัว​เร่ง​การ​นำ AI​ และ​หุ่นยนต์​มา​ใช้​ใน​อีก​ไม่​กี่​ปี​ข้างหน้า​ ซึ่ง​จะ​ส่ง​ผลกระทบ​ต่อ​เศรษฐกิจ​และ​แรงงาน​ และ​จำเป็น​ต้อง​ดำเนินการ​อย่าง​พร้อม​เพรียง​ทั้ง​ใน​ด้าน​การ​ศึกษา​และ​การ​ฝึก​อบรม​ ซึ่ง​จะเห็น​ได้​ชัดเจน​กว่า​ และ​เป็น​เรื่อง​ที่เร่ง​ด่วน​กว่า​

นอก​จาก​ ​เกาหลีใต้, เยอรมนี​ และ​สิงคโปร์​ ประเทศ​ที่​อยู่ใน​จุด​ที่​ดี​ที่สุด​ใน​การ​เปิด​รับ​คลื่น​การ​เปลี่ยนแปลง​นี้​ที่ติด 10 อันดับแรกในดัชนี ARI ประกอบด้วย ญี่ปุ่น, แคนาดา, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

การวิเคราะห์ในรายงานดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของดัชนีใหม่และดัชนีเริ่มต้น ซึ่งกำหนดขึ้นโดย The Economist Intelligence Unit รวมทั้งชุดลำดับการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นสำคัญที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก การจัดอันดับเป็นการหาค่าที่อยู่บนพื้นฐานของดัชนีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจำนวน 52 รายการ ซึ่งเลือกตามที่ได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการอัตโนมัติ, การศึกษา, และการเศรษฐกิจ

สำหรับรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ ยกตัวอย่างเช่น การทำงานกับ YuMi ที่เป็นหุ่นยนต์แบบร่วมทำงาน (collaborative robot) และ ABB AbilityTM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพิ่มความสามารถทางด้านดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้สามารถเฝ้าตรวจสอบและควบคุมระบบอัตโนมัติ และจะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถจัดรูปแบบโรงงานให้พร้อมสำหรับอนาคตได้ โดยที่คนยังคงมีส่วนสำคัญในการปฏิบัติงาน และทำงานเคียงข้างไปกับหุ่นยนต์

เหล่านี้คือกระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ มีศักยภาพที่จะทำให้คนมีอิสระมากขึ้น สามารถนำเอาเวลาและพลังงานไปใช้ประโยชน์กับงานที่ต้องอาศัยคนที่มีทักษะและความสามารถพิเศษ ซึ่งจะทำให้เกิดคุณค่าได้มากกว่า ขณะเดียวกัน ก็ปล่อยให้หุ่นยนต์อยู่กับการทำงานแบบซ้ำๆ เดิม หรืองานที่ต้องอาศัยกลไก หรือแม้แต่งานที่มีความเสี่ยง ยกตัวอย่างงานที่เหมาะสมสำหรับมนุษย์ คือ งานออกแบบกระบวนการและกำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานของหุ่นยนต์ไปจนกระทั่งงานเสร็จสิ้น รวมทั้้งการเฝ้าตรวจสอบและสังเกตการทำงานแบบอัตโนัมัติของเครื่องจักร

ความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐศาสตร์การผลิต นั่นคือ การอัตโนมัติที่มีความฉลาดถูกสร้างขึ้นเอาไว้โดยรอบ เป็นการเปิดโอกาสให้ความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในมนุษย์ ถูกนำไปใช้เพื่อบรรลุผลด้านผลิตภาพในระดับที่สูงกว่าได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่ดีกว่าในอนาคต ในรายงานยังชี้ด้วยว่า ประเทศต่างๆ จะต้องยกระดับแผนฝึกอบรมด้านวิชาชีพ โดยที่หลักสูตร STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ยังคงมีความสำคัญ แต่สำหรับการอัตโนมัติ และ AI นั้น ถูกจัดให้อยู่ในระดับที่สำคัญกว่า จำเป็นต้องมีอยู่ในแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นรูปแบบใหม่ของการฝึกอบรมครูผู้สอน

ABB และ The Economist Intelligence Unit มีแผนที่จะนำงานวิจัย ARI ประจำปีที่มีการปรับปรุงการจัดอันดับทุกปี มาเป็นการให้การรับรอง เพื่อให้ดัชนี ARI เป็นไปตามความมุ่งหมายในการเป็นเครื่องมือช่วยรัฐบาลจำแนกและติดตามนโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมในด้านการอัตโนมัติ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเศรษฐกิจโลกที่กำลังก้าวไปสู่รูปแบบดิจิทัล

ที่มา ABB และ รายงาน ARI

ประเทศเกาหลีใต้อยู่ในอันดับสูงสุดตามดัชนี ARI มีคะแนนสูงสุดแทบทุกด้าน ทั้งด้านสภาพแวดล้อมทางนวัตกรรม, นโยบายการศึกษา, นโยบายตลาดแรงงาน โดยมีประเทศที่ทำคะแนนตามมาติดๆ คือ เยอรมนี และสิงคโปร์

ใส่ความเห็น