กฟผ. สรุปเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเนื่องจากฟ้าผ่าสายส่ง 500 kV ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

จากกรณีไฟฟ้าดับครอบคลุมหลายพื้นที่ในประเทศไทยเมื่อเวลา 13.06 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2561 กฟผ. ได้อธิบายสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำภาพแบบอินโฟกราฟิกที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับสภาพของระบบไฟฟ้าตามปกติในช่วงเวลา 12.30–13.30 น. เป็นช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และในเวลา 13.05 น. โดยศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติได้สั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวน 24,500 MW (เมกะวัตต์) และมีกำลังผลิตสำรองพร้อมจ่าย (Spinning Reserve) 1,847 MW

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ซึ่งเกิดเหตุไฟฟ้าดับ เวลา 13.06 น. เนื่องจากสายส่ง 500 kV น่าน–หงสา ส่วนที่อยู่ใน สปป.ลาว ทั้ง 2 วงจรขัดข้องจากเหตุฟ้าผ่า ทำให้โรงไฟฟ้าหงสาทั้ง 3 เครื่องรวม 1,300 MW ปลดออกจากระบบในทันที ส่งผลให้ความถี่ของระบบไฟฟ้าที่สภาวะปกติ 50.00 Hz เริ่มลดลงจนถึง 49.85 Hz ระบบตอบสนองต่อความถี่อัตโนมัติ (Primary response ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Spinning Reserve) ของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศทั้งของ กฟผ. และเอกชน จึงเริ่มทยอยเพิ่มกำลังผลิตเข้ามาช่วยจำนวน 550 MW และโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว เริ่มทยอยเพิ่มกำลังผลิตเข้ามาช่วยอีก 280 MW แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ทำให้ความถี่ของระบบไฟฟ้ายังคงลดลงไปที่ 49.75 Hz ส่งผลให้ระบบควบคุม HVDC ไทย-มาเลเซีย ดึงไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซียเข้ามาช่วยระบบไฟฟ้าอีก 300 MW

ในระหว่างที่ระบบตอบสนองความถี่อัตโนมัติกำลังทำงานเพื่อรักษาระบบอยู่นั้น โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 37 ราย ได้ปลดตัวออกจากระบบ ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าเสียกำลังผลิตไปอีก 2,516 MW จนนำไปสู่ไฟฟ้าดับประมาณ 2,330 MW (โดยระบบป้องกันความถี่ต่ำ) กระจายทั่วทั้งประเทศ (ข้อมูลเบื้องต้นจาก กฟภ. ประมาณ 67 จังหวัด และจาก กฟน. 3 จังหวัด) ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ จึงได้สั่งการเพิ่มกำลังผลิตสำรองที่มีอยู่อย่างเร่งด่วน โดยสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และเครื่องกังหันก๊าซที่สามารถขนานเข้าระบบได้ภายใน 5-30 นาที เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนลำตะคอง โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าวังน้อย ส่งผลให้สามารถทยอยนำระบบเข้าได้ตั้งแต่เวลา 13.08 น. และจ่ายไฟฟ้าคืนสภาพปกติได้ในเวลา 13.55 น.

ที่มา EGAT และ EGAT (Facebook)

กฟผ. สรุปเหตุไฟฟ้าดับในประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.06–13.55 น.