GE เอาจริง ประกาศสร้าง Haliade-X กังหันลมนอกฝั่งที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในโลก

GE Renewable Energy เปิดแผนพัฒนากังหันลมแบบติดตั้งนอกฝั่งที่มีกำลังผลิตมากที่สุด มีชื่อว่า Haliade-X เป็นเครื่องกำเนิดกำลังแบบขับตรง (direct drive generator) ขนาด 12 MW และจะทำให้ตัวประกอบความสามารถการผลิตรวม (gross capacity factor)[1] ในทางอุตสาหกรรมอยู่ที่ 63 เปอร์เซ็นต์ โดยที่ Haliade-X มีส่วนในการผลิตกำลังถึง 45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าพลังงานที่ผลิตได้ของกังหันลมนอกฝั่งอื่นๆ ที่มีอยู่ในทุกวันนี้[2] GE จะใช้งบลงทุนมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (มากกว่า 13,200 ล้านบาท) ในช่วง 3-5 ปี ข้างหน้า ทั้งในส่วนของงานพัฒนาและดำเนินการติดตั้ง Haliade-X

GE มีความพยายามที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆ มาผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานไปทั่วโลก กังหันลมนอกฝั่งก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเหล่านั้น

กังหันลม Haliade-X 12 MW มีระยะหอสูงเหนือระดับน้ำทะเล 260 เมตร และแบกรับชุดโรเตอร์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางวงกวาดของใบพัด 220 เมตร ในส่วนของกังหันลมนี้ เป็นการออกแบบและผลิตโดย LM Wind Power มีความยาวของใบพัด 107 เมตร เมื่อสร้างเสร็จและติดตั้งใช้งาน จะกลายเป็นใบพัดนอกฝั่งที่ยาวที่สุดจากที่มีอยู่ในขณะนี้

กังหัน Haliade-X 12 MW หนึ่งชุดสามารถกำเนิดพลังงานได้ 67 GWh ต่อปี[2] เทียบเป็นกำลังที่จ่ายให้ผู้ใช้ได้ถึง 16,000 ครัวเรือน และเมื่อสร้างเป็นฟาร์มกังหันลมให้มีขนาดรวม 750 MW จะสามารถจ่ายให้กับผู้ใช้ในยุโรปได้ 1 ล้านครัวเรือน

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (renewable energy) มีมานานกว่า 20 ปี จากที่มีการติดตั้งกังหันลมนอกฝั่งครั้งแรก 17 GW จนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ คาดกันว่า อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจะมีการติดตั้งระบบนี้มากกว่า 90 GW ในช่วง 12 ปีข้างหน้า นี่คือ การขับเคลื่อนกระแสไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำกว่า ทั้งจากอัตราการเพิ่มขนาดและเทคโนโลยี ซึ่ง Haliade-X จะมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางพลังงานลมนอกฝั่งของ GE และจะเป็นการสร้างเกณฑ์มาตรฐานใหม่ด้านต้นทุนกระแสไฟฟ้า ที่เป็นแรงผลักดันให้งานนอกฝั่งเติบโตได้มากกว่า

กำลังที่ผลิตได้มากกว่าจากกังหันชุดเดียว นั่นหมายความว่า กังหัน Haliade-X ทั้งหมดที่อยู่ในฟาร์มจะมีจำนวนน้อยกว่า จึงส่งผลดีต่อการใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าเมื่อแยกจัดทำงบดุลของแต่ละโรงงาน และยังลดความเสี่ยงการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากรอบเวลาติดตั้งลดลง อีกทั้งยังทำให้การปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาฟาร์มกังหันลมทำได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่กล่าวมานั้น จึงสามารถลดงบลงทุนและต้นทุนดำเนินงานของผู้พัฒนา ทำให้โครงการกังหันลมนอกฝั่งมีโอกาสที่จะทำกำไรได้มากกว่า และทำให้กระแสไฟฟ้าไปถึงผู้บริโภคด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุด

พื้นฐานระบบกังหัน Haliade-X ของ GE ถูกออกแบบให้กำเนิดกำลังจากลมที่มีอยู่ได้ในระดับประสิทธิภาพสูง มีตัวประกอบความสามารถการผลิตรวม 63 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ Haliade-X 12 MW ยังได้คะแนนสูงกว่าจากการเทียบเกณฑ์มาตรฐาน (benchmark) ในอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ดังนั้น จึงสามารถผลิตพลังงานต่อจำนวน MW ที่ติดตั้งได้มากกว่า เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ส่งผลต่อไปถึงผู้บริโภค

GE Renewable Energy วางเป้าหมายในการสาธิตการทดสอบองค์ประกอบแต่ละส่วนในปี พ.ศ. 2562 และจะสามารถขนส่งชุดแรกได้ภายใน พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

[1] ตัวประกอบความสามารถการผลิต (capacity factor) เป็นการเปรียบเทียบว่า มีพลังงานถูกกำเนิดขึ้นมาเท่าใดเมื่อเทียบกับค่าสูงสุดที่สามารถผลิตได้เมื่อทำงานเต็มกำลังอย่างต่อเนื่องภายในคาบเวลาที่กำหนด

[2] อยู่บนพื้นฐานของสภาวะลมตัวอย่างในแถบทะเลเหนือเยอรมัน (German North Sea)

ที่มา GE , LM Wind Power

Haliade-X 12 MW ที่พัฒนาโดย GE Renewable Energy เมื่อสร้างและติดตั้งใช้งาน จะกลายเป็นกังหันลมนอกฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
กังหันลมนอกฝั่ง Haliade-X 12 MW มีความสูง 260 เมตร, ความยาวใบพัด 107 เมตร, เส้นผ่าศูนย์กลางของชุดโรเตอร์ 220 เมตร, พื้นที่ของใบกวาด 38,000 ตร.ม. เทียบได้กับสนามฟุตบอล 7 สนาม
เปรียบเทียบขนาดกังหันลมนอกฝั่ง Haliade-X 12 MW ที่สูง 260 เมตร กับสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เช่น หอไอเฟล ฝรั่งเศส, ตึกเอ็มไพร์สเตต สหรัฐอเมริกา, หอนาฬิกาบิกเบน อังกฤษ