Intel และ Mobileye อธิบายชัดว่า ทำไมจึงไปทดสอบรถยนต์อัตโนมัติในเยรูซาเลม

Intel และ Mobileye เริ่มปล่อยกลุ่มยานยนต์อัตโนมัตินับร้อยคันออกวิ่งในช่วงแรก ภายใต้สภาพจราจรที่มีความท้าทายและขับได้ยากของกรุงเยรูซาเลม เป็นการขับบนถนนที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางเทคโนโลยีและการเข้าสู่เป้าหมายของ Mobileye และยังเป็นการพิสูจน์ด้วยว่า แบบจำลอง Responsibility-Sensitive Safety ทำให้การขับมีความปลอดภัยมากขึ้น อ่านต่อ “Intel และ Mobileye อธิบายชัดว่า ทำไมจึงไปทดสอบรถยนต์อัตโนมัติในเยรูซาเลม”